Aktuális

Versenyfelhívás

Versenyeredmények

Korábbi kötelező versek

Korábbi kötelező próza

Beszámolók

2890 Tata
Tanoda tér 5.
   Tel: 34/587-560
   Fax: 34/487-844
eotvos@eotvos-tata.sulinet.hu

 

 

A XXV. Spanyol Nyelvű Vers- és Prózamondó Verseny eredményei

Kötelező próza kategóriában:

1. helyezett: Ónozó Zsófia, ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium, felkészítő tanár: Bogdán Krisztina

2. helyezett: Kovács Dóra, Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium, felkészítő tanár: Vass Vanda

3. helyezett: Pataky Zsombor, Bp. XIV. ker. Szent István Gimnázium, felkészítő tanár: Barcsa Emese Orsolya

Szabadon választott próza kategóriában:

1. helyezett: Csende Dániel, Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium, felkészítő tanár: Vass Vanda

2. helyezett: Ónozó Zsófia, ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium, felkészítő tanár: Bogdán Krisztina

3. helyezett: Bárány Benedek, ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium, felkészítő tanár: Bogdán Krisztina

Különdíj: Lipták Dániel, Lovassy László Gimnázium, felkészítő tanár: Zöldvári Ildikó

Kötelező vers kategóriában:

1. helyezett: Pataky Zsombor, Bp. XIV. ker. Szent István Gimnázium, felkészítő tanár: Barcsa Emese Orsolya

2. helyezett: Fodor Evelin, Bp. X. ker. Zrínyi Miklós Gimnázium, felkészítő tanár: Révész Enkratisz

3. helyezett: Tóth Gréta, Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium, felkészítő tanár: Ress Tünde

Különdíj: Vitéz Lotti, Váci Madách Imre Gimnázium, felkészítő tanár: Bártfai Veronika

Szabadon választott vers kategóriában:

1. helyezett: Fodor Evelin, Bp. X. ker. Zrínyi Miklós Gimnázium, felkészítő tanár: Révész Enkratisz

2. helyezett: Éberle Richárd, Eötvös József Gimnázium és Kollégium, felkészítő tanár: Kisék Ágnes

3. helyezett: Barabás Alexandra Réka, Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Gimnázium, felkészítő tanár: Ábrahám Szilvia

Különíj: Fidel Petra, Váci Madách Imre Gimnázium, felkészítő tanár: Bártfai Veronika

A fődíjat, a spanyolországi nyaralást a Bp. X. ker. Zrínyi Miklós Gimnázium tanulója, Fodor Evelin nyerte.

A legeredményesebb iskola a Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium lett.

Gratulálunk a díjazottaknak!

A verseny díjazottjai és felkészítő tanárai Tatai versenyzők Éberle Richárd,
szabadon választott vers kategória
2. helyezett
 
Bernarda Tomaselli előadása Torta  

 

XXV. Országos Spanyol Nyelvű Vers- és Prózamondó Verseny

A verseny célja: A tanulók spanyol nyelvű irodalmi ismereteinek, előadókészségének fejlesztése.

A verseny kategóriái

Vers:

A döntőben a kategória valamennyi résztvevője ugyanazt a verset mondja, melyet a szervező gimnázium választ ki januárban.

  • szabadon választott vers

A diákok a saját maguk által, illetve tanáraik segítségével kiválasztott spanyol- vagy latin-amerikai költő versének elmondásában mérik össze tudásukat.

Próza:

  • kötelező próza

A döntőben a kategória valamennyi résztvevője ugyanazt a szöveget kapja, melyet azonos ideig tartó (5 perc), zavartalan körülmények közötti előzetes tanulmányozás után a kategória zsűrije előtt kell felolvasnia. A feladat a szöveg értelmező olvasása.

  • szabadon választott próza

A diákok a saját maguk által, illetve tanáraik segítségével kiválasztott prózai szövegek előadásában mérik össze tudásukat. A szöveg – a kötelező próza szövegéhez hasonlóan – spanyol nyelvű szerző szépirodalmi művéből származó vagy ismeretterjesztő jellegű, az előadás 20-30 sor terjedelmű legyen. A szabadon választott prózai szöveget a versenyzők nem felolvassák a zsűri előtt, hanem papír és könyv segítsége nélkül adják elő.

A jelentkezés és a részvétel feltételei

A versenyre az Eötvös József Gimnázium és Kollégium honlapjáról letölthető jelentkezési lap/ok pontos kitöltésével, a gimnázium címére, határidőre való eljuttatásával lehet jelentkezni. Minden iskolából maximum 6 tanuló vehet részt a versenyen, 3 tanuló vers kategóriában, 3 tanuló pedig próza kategóriában.

A versenyen részt vehetnek:

-a 9-10. évfolyam tanulói, - a spanyol két tanítási nyelvű középiskolák előkészítő évfolyamos tanulói.

A versenyen nem vehet részt az,

  • akinek a spanyol nyelv az anyanyelve, vagy egyik szülőjének beszélt anyanyelve
  • aki 8. életéve betöltése után a spanyol nyelvet olyan iskolában tanulta, amelynek az a tanítási nyelve
  • aki középiskolai tanulmányai alatt összefüggően 4 hónapnál hosszabb időt töltött spanyol nyelvterületen
  • aki két tanítási nyelvű középiskola tanulója, ahol a spanyol nyelv a tanítási nyelv
  • aki két tanítási nyelvű középiskola volt tanulója, és ott spanyol tanítási nyelven megkezdte a tanulmányait.

A nevezés módja, határideje

A versenyre az Eötvös József Gimnázium és Kollégium honlapjáról letölthető jelentkezési lap/ok pontos kitöltésével, a gimnázium címére, határidőre való eljuttatásával lehet jelentkezni. Kérjük a kollégákat, hogy a jelentkezési lapon jelöljék be, hogy versenyzőik mely kategóriában kívánnak indulni.

- jelentkezési lap vers

- jelentkezési lap próza

- fotózáshoz hozzájáruló nyilatkozat

A jelentkezési lapok beérkezésének határideje: 2018. április 6. (péntek)

Felhívjuk a kollégák figyelmét, hogy a jelentkezés, ebédrendelés módosítására 2018. április 11. (szeda) 1530 óráig van lehetőség, telefonon vagy e-mailben. A verseny napján már nincs mód a jelentkezés és az ebédrendelés változtatására.

A jelentkezési lapokat el lehet küldeni levélben a következő címre:

Eötvös József Gimnázium és Kollégium
2890 Tata, Tanoda tér 5.

faxon: 34/487 844

e-mailben: eotvos@eotvos-tata.sulinet.hu

Nevezési díj: nincs

Fordulók :

1. forduló: iskolai selejtezők ( 2018. március )

2. forduló: tatai döntő ( 2018. április 14. )

A verseny programjáról a későbbiekben adunk tájékoztatást.

Az eredmények közzétételének módja

- A verseny végén, az ünnepélyes eredményhirdetésen kategóriánként az első három helyezett neve, felkészítő tanára, iskolája hangzik el, az eredményhirdetés után elhangzanak a győztes szavalatok.

- A verseny végén minden iskola megkapja írásban a teljes eredménylistát.

- A gimnázium honlapján megjelentetjük az eredményt.

Díjazás

- Kategóriánként az 1-3. helyezett értékes könyvjutalomban, oklevélben részesül.

- A versmondók közül az összetett kategóriában (szabadon választott és kötelező vers) legjobb helyezést elérő tanuló a miskolci Világlátó Utazási Iroda spanyolországi utazását nyeri. Holtverseny esetén, a szabadon választott vers kategóriájában elért helyezés a döntő.

- Jutalmazzuk a legeredményesebb iskolát.

A verseny menete

•  9,00 – 9,30 a versenyzőket várjuk a tatai vasútállomáson

•  10,00 órakor megnyitó

•  10,30 óra a verseny kezdete

•  12,00 - 13,30 óra között ebéd

•  Kb. 13,30 –tól „A költészet és a zene kapcsolata, avagy XIX. századi zene az indiánok nyelvén” - Bernarda Tomaselli, ecuadori vendégdiák interaktív előadása

•  Kb. 14,45 óra: eredményhirdetés, az első három helyezett szavalatainak meghallgatása

•  Kb. 15,45 óra: a versenyzőket kiszállítjuk a vasútállomásra

Vonat menetrend:

BUDAPEST-TATA

Budapest Déli Pu. 8.15, érkezés 9.03

Budapest Déli Pu. 8.20, érkezés 9.25

 

TATA-BUDAPEST

Tata 16.27, érkezés Déli Pu. 17.39

Tata 16.52, érkezés Déli pu. 17.44

 

Kérjük a versenyzőket, hogy a szabadon választott műből hozzanak egy plusz példányt magukkal és adják át majd a zsűrinek.

A verseny ideje alatt spanyol nyelvkönyvek, művészeti könyvek, útikönyvek, regények, könnyített olvasmányok vásárlására nyílik lehetőség a tatai Agora Könyvesbolt jóvoltából.

A jelentkezési lapon kérjük, jelezzék ebédigényüket. Az ebéd (csirkés vagy zöldséges paella) ára 1000 Ft, melyet átutalással kell fizetni.
A befizetést a következő számlaszámra kell megtenni a számla kézhezvétele után: 11600006-00000000-29841136

 

Versenyszabályzat

A szervezők elérhetősége

E-mail cím: eotvos@eotvos-tata.sulinet.hu

Kapcsolattartó: Kisék Ágnes (kisek.agi@gmail.com)

Ismét szeretettel várjuk a versenyzőket és felkészítőiket 2018 áprilisában.


     
Felelős szerkesztő: Barsi Éva igazgató             Szerkesztő: Major-Rochlitz Ágnes