Aktuális

Versenyfelhívás

Versenyeredmények

Korábbi kötelező versek

Korábbi kötelező próza

Beszámolók

2890 Tata
Tanoda tér 5.
   Tel: 34/587-560
   Fax: 34/487-844
eotvos@eotvos-tata.sulinet.hu

 

XXVII. Országos Spanyol Nyelvű Vers- és Prózamondó Verseny

A verseny célja: A tanulók spanyol nyelvű irodalmi ismereteinek, előadókészségének fejlesztése.

A verseny kategóriái

Vers:

A döntőben a kategória valamennyi résztvevője ugyanazt a verset mondja, melyet a szervező gimnázium választ ki januárban.

  • szabadon választott vers

A diákok a saját maguk által, illetve tanáraik segítségével kiválasztott spanyol- vagy latin-amerikai költő versének elmondásában mérik össze tudásukat.

Próza:

  • kötelező próza

A döntőben a kategória valamennyi résztvevője ugyanazt a szöveget kapja, melyet azonos ideig tartó (5 perc), zavartalan körülmények közötti előzetes tanulmányozás után a kategória zsűrije előtt kell felolvasnia. A feladat a szöveg értelmező olvasása.

  • szabadon választott próza

A diákok a saját maguk által, illetve tanáraik segítségével kiválasztott prózai szövegek előadásában mérik össze tudásukat. A szöveg – a kötelező próza szövegéhez hasonlóan – spanyol nyelvű szerző szépirodalmi művéből származó vagy ismeretterjesztő jellegű, az előadás 20-30 sor terjedelmű legyen. A szabadon választott prózai szöveget a versenyzők nem felolvassák a zsűri előtt, hanem papír és könyv segítsége nélkül adják elő.

A jelentkezés és a részvétel feltételei

A versenyre az Eötvös József Gimnázium és Kollégium honlapjáról letölthető jelentkezési lap/ok pontos kitöltésével, a gimnázium címére, határidőre való eljuttatásával lehet jelentkezni. Minden iskolából maximum 6 tanuló vehet részt a versenyen, 3 tanuló vers kategóriában, 3 tanuló pedig próza kategóriában.

A versenyen részt vehetnek:

-a 9-10. évfolyam tanulói, - a spanyol két tanítási nyelvű középiskolák előkészítő évfolyamos tanulói.

A versenyen nem vehet részt az,

  • akinek a spanyol nyelv az anyanyelve, vagy egyik szülőjének beszélt anyanyelve
  • aki 8. életéve betöltése után a spanyol nyelvet olyan iskolában tanulta, amelynek az a tanítási nyelve
  • aki középiskolai tanulmányai alatt összefüggően 4 hónapnál hosszabb időt töltött spanyol nyelvterületen
  • aki két tanítási nyelvű középiskola tanulója, ahol a spanyol nyelv a tanítási nyelv
  • aki két tanítási nyelvű középiskola volt tanulója, és ott spanyol tanítási nyelven megkezdte a tanulmányait.

A nevezés módja, határideje

A versenyre az Eötvös József Gimnázium és Kollégium honlapjáról letölthető jelentkezési lap/ok pontos kitöltésével, a gimnázium címére, határidőre való eljuttatásával lehet jelentkezni. Kérjük a kollégákat, hogy a jelentkezési lapon jelöljék be, hogy versenyzőik mely kategóriában kívánnak indulni. Kérjük továbbá, hogy a jelentkezési lapokkal együtt küldjék el a szabadon választott vers és próza szövegét a zsűri részére.

A jelentkezési lapok beérkezésének határideje: 2020. október 2. (péntek)

Felhívjuk a kollégák figyelmét, hogy a jelentkezés, ebédrendelés módosítására 2020. október 7. (szerda) 15,30 óráig van lehetőség, telefonon vagy e-mailben. A verseny napján már nincs mód a jelentkezés és az ebédrendelés változtatására.

A jelentkezési lapokat el lehet küldeni levélben a következő címre:

Eötvös József Gimnázium és Kollégium
2890 Tata, Tanoda tér 5.

faxon: 34/487 844

e-mailben: eotvos@eotvos-tata.sulinet.hu

Nevezési díj: nincs

A verseny időpontja: 2020. október 10. (szombat).

A verseny programjáról a későbbiekben adunk tájékoztatást.

Az eredmények közzétételének módja

- A verseny végén, az ünnepélyes eredményhirdetésen kategóriánként az első három helyezett neve, felkészítő tanára, iskolája hangzik el, az eredményhirdetés után elhangzanak a győztes szavalatok.

- A verseny végén minden iskola megkapja írásban a teljes eredménylistát.

- A gimnázium honlapján megjelentetjük az eredményt.

Díjazás

- Kategóriánként az 1-3. helyezett értékes könyvjutalomban, oklevélben részesül.

- A versmondók közül az összetett kategóriában (szabadon választott és kötelező vers) legjobb helyezést elérő tanuló a miskolci Világlátó Utazási Iroda spanyolországi utazását nyeri. Holtverseny esetén, a szabadon választott vers kategóriájában elért helyezés a döntő.

 

Versenyszabályzat

A szervezők elérhetősége

E-mail cím: eotvos@eotvos-tata.sulinet.hu

Kapcsolattartó: Kisék Ágnes (kisek.agi@gmail.com)

Ismét szeretettel várjuk a versenyzőket és felkészítőiket
2020 októberében.

 

Eredmények és beszámoló 2019. - Galéria

 


     
Felelős szerkesztő: Barsi Éva igazgató             Szerkesztő: Major-Rochlitz Ágnes