Német tagozat 2890 Tata Tanoda tér 5.   Tel: 34/587-560   Fax: 34/487-844
eotvos@eotvos-tata.sulinet.hu

A német tagozat fő célja, hogy a német nyelvet már általános iskolában is tanuló diákoknak lehetőséget nyújtsunk arra, hogy emelt óraszámban (6-6-6-6) tanulhassanak, használható, modern nyelvtudást szerezhessenek és emelt szintű érettségit tehessenek.

A képzés színvonalát többek között az is biztosítja, hogy iskolánk a németországi ZfA képzési központ által szervezett DSD II nyelvvizsgára felkészítő és azt lebonyolító iskola, ami a tanulók számára kiemelkedő lehetőség a középiskolai képzési palettán. Ez azt jelenti, hogy a tananyagba integráltan juthatnak el a C1 szintig és az iskola által lebonyolított, ingyenes, nemzetközileg elfogadott nyelvvizsgát tehetnek.

Partnerszervezetünk sok területen segíti a német munkaközösség munkáját. Anyanyelvi lektort bocsátanak rendelkezésünkre, ami hozzájárul az autentikus nyelvi környezet megteremtéséhez. Rendszeres továbbképzést biztosítanak kollégáinknak, módszertani segítséget nyújtanak. Támogatják projektjeinket, segítik a különböző versenyekre való felkészülést. Pályázatokat, ösztöndíjakat írnak ki diákok és tanárok részére, amelyeken rendszeresen részt veszünk és lehetőségeket kapunk projektmunkákra, utazásokra. Hangsúlyt fektetnek a továbbtanulás támogatására is, tájékoztató rendezvények és tényleges ösztöndíjak formájában is. Iskolánk lektora rendszeresen szervez egyetemlátogatást Bécsben.

A fent említett autentikus nyelvi környezet megteremtését segíti elő az a lehetőség is, hogy DSD-iskolaként pályázhatunk az UNESCO szervezeténél, a Kulturweit-nál arra, hogy német önkéntes fiatalt alkalmazhassunk egy-egy tanévre. Eddig négy tanéven keresztül volt lehetőségünk önkéntes munkájának az igénybevételére, ami nagymértékben segítette diákjainkat az eredményes nyelvtanulásban.

A nyelv oktatásának fontos állomásai a megmérettetések. Nagy hangsúlyt fektetünk a különböző nyelvi és kulturális versenyeken való részvételre. Diákjaink szívesen vesznek részt német nyelvi versenyeken, elsősorban az OKTV-n, illetve a ZfA által szervezett versenyeken, mint például a Lesefüchse irodalmi versenyen, hiszen ezek mind a felkészülést és a tanulást segítik, képet adnak a tudásszintjükről.

A német tagozat a nyelv elsajátítása mellett a német nyelvű országok kultúrájának megismerését is célul tűzi ki. A tanórákon nyújtott ismereteken kívül igyekszünk a tanulókat testközelben is megismertetni a német kultúrával és mindennapokkal. A nyelvtanulás elősegítése mellett ez is célja az iskolánk által ápolt németországi kapcsolatoknak. Korábban egy magdeburgival volt, jelenleg pedig egy schweinfurti gimnáziummal van cserediák-kapcsolatunk. Ennek keretein belül sok diáknak van lehetősége Németországba utazni és ott személyes tapasztalatokat szerezni.

 

Beiskolázási tájékoztató

 

   
Felelős szerkesztő: Barsi Éva igazgató             Szerkesztő: Major-Rochlitz Ágnes