Általános négy évfolyamos képzés 2890 Tata Tanoda tér 5.   Tel: 34/587-560   Fax: 34/487-844
eotvos@eotvos-tata.sulinet.hu

 

Az általános tagozatra jelentkező diákjaink csoportbontásban tanulják a matematikát, az első és második idegen nyelvet Az általános tantervű tagozaton heti 3 órában tanulhatják a diákok az informatika tantárgyat, ez az óraszám lehetőséget biztosít arra, hogy felkészülhessenek a középszintű érettségi vizsgára. Ebben az óraszámban lehetőség nyílik olyan pályaorientációs felkészítésre is, amely során megismertethetjük diákjainkkal az informatikus szakmában rejlő lehetőségeket. A képzés során a robotika alapjaival is megismertetjük diákjainkat és versenyeken is kipróbálhatják tudásukat. Azok a tanulók, akik élni szeretnének az informatika emelt számú órái adta lehetőséggel, a 10. évfolyamot követően informatika fakultáció választásával kerülhetnek közelebb az emelt szintű érettségi megszerzéséhez, ami megfelelő alapot biztosíthat az egyetemi tanulmányaik megkezdéséhez.

A tanulók 11. és 12 évfolyamon szabadon választhatnak két fakultatív tantárgyat továbbtanulási igényeiknek megfelelően.

 

Beiskolázási tájékoztató

 

   
Felelős szerkesztő: Barsi Éva igazgató             Szerkesztő: Major-Rochlitz Ágnes