Humán tagozat 2890 Tata Tanoda tér 5.   Tel: 34/587-560   Fax: 34/487-844
eotvos@eotvos-tata.sulinet.hu

 

A humán tagozat a magyar nyelv és irodalom, a történelem, valamint a művészetek iránt érdeklődő diákok számára ad lehetőséget a tárgyak emelt szintű elsajátítására, a klasszikus műveltség megszerzésére. A magyar nyelv és irodalom, valamint a történelem tantárgyat magasabb óraszámban (magyar: 5-5-5-5; történelem: 3-3-5-7) és csoportbontásban tanulják a tagozat tanulói. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tagozatos szervezési formája a tehetséggondozás színtere. A fejlesztési követelmények és ismeretek magasabb szinten valósíthatók meg, nagy hangsúlyt kap a művészeti nevelés, amely a Nemzeti Alaptantervben is kiemelt szerepet kap.

A tanítási forma, a csoportbontás lehetővé teszi a kulcskompetencia, az anyanyelvi kommunikáció elvárásainak magasabb szintű teljesítését:

•  az írásbeli és a szóbeli kapcsolattartás változatainak megismerését, alkalmazását;

•  az irodalmi szövegekkel a valóságértelmezés és a saját léthelyzettel való összevetését;

•  a helyzetnek megfelelő érvelés tartalmi és etikai követelményeinek megvalósítását.

A tagozat kiemelt feladatai közé tartozik a tanulmányi, művészeti versenyekre való felkészítés, a versenyeken való eredményes szereplés. Így az Implom József Helyesírási, a „Szép magyar beszéd”-, az „Édes anyanyelvünk” nyelvhasználati, az Arany János Irodalmi Verseny, az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (magyar nyelv, irodalom, történelem, vizuális kultúra), AJTP történelem tábor, Savaria országos történelem verseny, iskolai, megyei és országos fordulóiban való részvétel, valamint a pályázatokon, művészeti versenyeken való tartalmas, igényes megjelenés. Felkészítő foglalkozások, egyéni fejlesztési módszerek segítik a tanulók eredményes szereplését.

Történelemből a tantárgyi kompetenciák mélyebb elsajátítása segíti a tájékozódást térben és időben, a szaknyelv alkalmazását, források, ábrák, képek elemzését, az eseményeket alakító tényezők feltárását. A humán tárgyak magasabb óraszáma kiváló lehetőséget biztosít a diákok kifejezőképességének és önálló, kritikai gondolkodásának a fejlesztésére.

A tagozat folytatásaként, a 11-12. évfolyam emelt szintű érettségire való felkészítő csoportja, a heti három óra lehetővé teszi ennek az érettségi típusnak az abszolválását.

A művészeti tárgyak – ének-zene, vizuális kultúra, mozgókép és médiaismeret – tanulása mellett az énekkarban, rajzszakkörön és a Diák-Toll alkotói összejövetelein az érdeklődéseknek megfelelő körben fejleszthetik készségeiket, képességeiket a tanulók.

A tanítási órákon kívül tanulmányi kirándulások, színházlátogatások, múzeumi foglalkozások, rendhagyó órák, előadások bővítik a humán tagozat tanulóinak ismereteit.

A középszintű érettségire való felkészítés egész gimnáziumot érintő feladata megkívánja a tanulás tanítását, a felzárkóztatást is. Változatos oktatási módszerekkel, differenciált foglalkozásokkal, egyénre szabott fejlesztési stratégiák kialakításával valósítható meg a minél magasabb osztály-, gimnáziumi érettségi átlag elérése magyar nyelv és irodalom tantárgyból.

 

 

Beiskolázási tájékoztató

 

   
Felelős szerkesztő: Barsi Éva igazgató             Szerkesztő: Major-Rochlitz Ágnes