Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja  

 

4. feladatsor

 

Tájékoztatjuk az Arany János Tehetséggondozó Programhoz kapcsolódó levelezős verseny résztvevőit, hogy a verseny 2016. december 9-re tervezett gimnáziumi fordulójának megrendezése módosul, mivel a részt vevő iskolák egy részének nem volt alkalmas az időpont.

Így a gimnáziumi forduló helyett ezt az alkalmat is levelező formában fogjuk lebonyolítani. A jövő héten küldjük az előző forduló kijavított feladatlapjaival együtt az új feladatsort, amit 2017. január 10-ig kérünk postára adni.

 

 

Felhívás

A tatai Eötvös József Gimnázium a 2016-2017. tanévben is meghirdeti levelező feladatmegoldó versenyét azoknak a 7-8. osztályos általános iskolai tanulóknak, akik

- Komárom-Esztergom megye területén élnek és itt járnak általános iskolába,
- családjuk hátrányos helyzetű vagy rászoruló,
- szeretnek és akarnak tanulni, továbbtanulási terveik vannak,
- valamilyen területen (tantárgy, művészeti ág, sport stb.) tehetséget mutatnak,
- érdeklődnek az Arany János Tehetséggondozó Program iránt.

A verseny a 2016-2017. tanévben három levelező és egy gimnáziumunkban rendezendő fordulóból áll.

A levelező fordulók 4 feladatsort tartalmaznak: egy matematikai és egy anyanyelvi, továbbá egyik alkalommal egy biológia-kémia és egy idegen nyelvi (a tanuló választása szerint német vagy angol), másik alkalommal egy történelem és egy fizika feladatlapot. A gimnáziumi fordulón a versenyzőknek egy matematikai és egy anyanyelvi feladatlapot kell megoldaniuk. A levelező fordulók feladatainak megoldására tíz munkanap áll rendelkezésükre. (Az első forduló megoldásait az őszi szünet után, november 18-án kérjük postára adni.) A jó megoldásokat és az elért pontszámot az értékelést követően elküldjük a résztvevőknek.

A verseny (várhatóan 2017. május 26-án) ünnepélyes eredményhirdetéssel végződik, melyre a legjobbakat tanáraikkal együtt meghívjuk iskolánkba.

Jutalmazás
Minden résztvevő emléklapot kap.
Az első tíz helyezettnek oklevelet és értékes könyvjutalmat adunk.

A verseny ütemezése

Levelező fordulók

Feladatok postára adása/Honlapon megjelenése

Megoldások postára adása

2016. október 28.

2016. november 18.

2016. december 20.
2017. január 10.

2017. február 17.

2017. március 3.

2017. április 7.

2017. április 28.

 

A verseny zavartalan lebonyolítása érdekében kérjük, az általános iskolák kapcsolattartóit, szíveskedjenek a honlapunkon ( www.eotvos-tata.sulinet.hu ) található jelentkezési lapot kitölteni, és a verseny szervezőjének, Szabó Andreának 2016. november 18-ig e-mailben elküldeni.
A cím:
andrea.maria.szabo@gmail.com
Kérjük az általános iskolák tanárait, biztassák a tanulókat a versenyhez való csatlakozásra. Kérjük továbbá, hogy a diákok önállóan oldják meg a feladatokat, és tollal írjanak. Köszönjük az együttműködést.
Bízunk abban, hogy felhívásunk ebben a tanévben is felkelti a tanulók érdeklődését, sokan részt vesznek az érdekes, gondolkodtató feladatok megoldásában.


Jó versenyzést kívánunk!
Az Eötvös József Gimnázium és Kollégium nevelőtestülete

 

 

2890 Tata
Tanoda tér 5.
   Tel: 34/587-560
   Fax: 34/487-844
eotvos@eotvos-tata.sulinet.hu

Az Arany János Tehetséggondozó Program honlapja

Levelezős verseny

Jelentkezési lap

1. feladatsor

2. feladatsor

3. feladatsor

 

Az Arany János
Tehetséggondozó
Program diákszemmel

   
Felelős szerkesztő: Barsi Éva igazgató             Szerkesztő: Major-Rochlitz Ágnes