Eötvös tanulmányi versenyek - Eredmények - Fizika - Biológia - Kémia - Földrajz

A TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0014 A Tatai Eötvös József Gimnázium Öveges Programja keretében megújult természettudományos laboratóriumban a rendszeres laborórákon kívül tehetséggondozó programokat is szervezünk:

emelt szintű érettségire felkészítő laborfoglalkozásokat tartunk, szakköri órákat kínálunk, és tanulmányi versenyeket rendezünk.

 

Szeretettel várjuk az Eötvös tanulmányi versenyekre Komárom-Esztergom megye legtehetségesebb gimnazistáit.

 

Az egyéni versenydolgozatok megírását követően vendégeink

kísérleteket végezhetnek az Öveges-laborban.

 

A versenyek tantárgyankénti ismeretanyaga és időpontja

 

Eötvös tanulmányi verseny fizikából 2015. január 19. 14.00-15.30

     A feleletválasztásos tesztek és számításos feladatok témakörei:

          9. osztály: általános iskolás tananyag valamint kinematika, Newton-törvények, lendület

          10. osztály: az általános iskolai és a 9-es tananyag mellett választhatóak

          10. osztályos hőtani vagy elektromosságtani feladatok

          11. osztály: a 9. és 10. osztályos tananyag valamint mechanikai rezgések és hullámok, időben állandó és változó mágneses mező

          12. osztály: a teljes középiskolai fizika tananyag emelt szinten

Függvénytáblázat és számológép használható.

 

Eötvös tanulmányi verseny biológiából 2015. január 20. 14.00-15.00

          10. osztály: növénytan, állattan

          11. osztály: biokémia, anyagcsere folyamatok, sejttan, állattan

          12. osztály: embertan

 

Eötvös tanulmányi verseny kémiából 2015. január 21. 14.00-15.30

     A táblázatos, tesztes és számításos feladatok témakörei:

           9. osztály: általános iskolai tananyag valamint anyagszerkezet és anyagi halmazok

          10. osztály: a 9. osztályos általános kémia és elektrokémia tananyag mellett választhatók a szénhidrogének, alkoholok és oxovegyületek vagy a szervetlen kémia témakörökhöz tartozó feladatok

          11. osztály: az általános kémia és a szerves kémia teljes gimnáziumi tananyaga közép szinten

          12. osztály: a teljes általános, szerves és szervetlen kémia tananyag emelt szinten

Periódusos rendszert minden versenyzőnek adunk, emellett számológép használható.

 

Eötvös tanulmányi verseny földrajzból 2015. január 22. 14.00-15.00

          9. osztály: Térképészet, kozmikus környezetünk, kőzetburok . Csak számológép használható!

          10. osztály: Népesség- és településföldrajz, világgazdaság a 21. század elején, az Európai Unió és az uniós országok földrajza.

Segédeszköz nem használható!

 

 

Eredményhirdetés, díjazás:

     A tantárgyi versenyek évfolyamonkénti 1-3. helyezettje oklevél és tárgyjutalomban részesül.

     Az eredményhirdetésre és díjátadásra február 2-án, 9 órakor kerül sor gimnáziumunk Eötvös-napi ünnepségén.

 

A jelentkezés e-mailben ( ovegeslabor.tata@gmail.com ) történik.

 

A következő adatokat kérjük:

     •  az iskola neve

     •  a tanulók neve, osztálya

     •  a tantárgy megjelölése

     •  felkészítő tanárok neve

     •  kísérő tanár neve

 

Jelentkezési határidő: 2015. január 12.