A természettudományos laboratórium munkarendje, baleset-, tűz- és munkavédelemi szabályai

 

•  A tanulók csak felügyelet mellett tartózkodhatnak, illetve dolgozhatnak a laboratóriumban. Folyamatban lévő kísérlet helyszínét elhagyni tilos!

 

•  A laboratóriumban enni és inni nem szabad. A kabátot és a laboratóriumi munkához nem szükséges felszerelést az öltözőszekrényekben kell tartani. A vegyszerhasználat után a laborfoglalkozások végén kezet kell mosni!

 

•  A laboratóriumi kísérletek során a tanulók is viseljenek tiszta köpenyt! Ha a gyakorlat megköveteli, használjanak védőszemüveget és gumikesztyűt is. A hosszú hajat fel kell tűzni, a nagy ékszereket le kell venni.

 

•  Úgy kell dolgozni, hogy a saját biztonságunk mellett társaink testi épségét, illetve munkájuk sikerét se veszélyeztessük. A kísérletek megkezdése előtt ezért alaposan meg kell érteni a feladatot és az eszközöket csak rendeltetésszerűen szabad használni!

 

•  Törött, sérült üvegeszközzel dolgozni nem szabad.

 

•  Nedves kézzel elektromos eszközökhöz hozzányúlni tilos. Az asztalokon lévő elektromos dugaszoló aljzatra ez különösen érvényes!

 

•  A munkahelyet még a feladat elvégzése közben is rendben és tisztán kell tartani!

 

•  Nyílt lángot tilos még kis időre is magára hagyni! Tűz esetén azonnal riasztani kell a gyakorlat vezetőjét és a laborban tartózkodó többi tanulót!

 

•  A bőrre vagy szembe jutó maró folyadékot bő vízzel le kell mosni és azonnal szólni kell a tanárnak.

 

•  A lefolyóba vegyszert önteni, szilárd hulladékokat beledobni szigorúan tilos!

 

•  Baleset és minden egyéb probléma esetén azonnal szólni kell a gyakorlat vezetőjének, vagy a laboránsnak!

 

•  A labor elhagyása előtt az eszközöket hiánytalanul át kell adni. A szándékos rongálást meg kell téríteni. Vegyszert a labor területéről kivinni nem szabad.

 

   

Laboratóriumi munkavédelmi szabályok

 

      - laboránsok

      - tanárok