A Tatai Eötvös József Gimnázium Öveges Programja

TAMOP-3.1.3-11/2-2012-0014

 

Támogató

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

Kedvezményezett

 

Tatai Városkapu Közművelődési, Turisztikai, Pályázatkoordináló és Kommunikációs Kiemelten Közhasznú Nonprofit Zrt.

 

Támogatási szerződés: 2014. július

Projekt kezdete: 2014. 05. 01.

Projekt zárása: 2015. 10. 31.

 

Teljes támogatás: 257 954 060 Ft

Támogatási intenzitás: 100 %

 

Elvárt eredmények

 

1 db korszerűsített természettudományos laboratórium

6 fő, a pályázati konstrukció keretében kialakított laboratóriumok használatára kiképzett pedagógus

Saját intézmény természettudományos tanórája: 40 óra/tanév

A fenntartási időszakban: 40 óra/év 5 éven keresztül

Az együttműködő partnerintézmények által igénybe vett természettudományos tanórák száma: 300 óra/tanév (11 intézmény)

A fenntartási időszakban: 150 óra/év 5 éven keresztül

 

Projekt tevékenységei

 

1. Labor és helyiségeinek felújítása, lift építése

2. Eszközbeszerzés, egyéb beszerzések

3. Labor foglalkozások lebonyolítása

4. Tananyagfejlesztés (4 tantárgy, 7-12. évfolyam)

5. Továbbképzés (szakmai projektteam, együttműködő szaktanárok)

6. Rendezvényszervezés (versenyek, szakmai napok, konferencia)

7. Marketing, kiadványok, nyilvánosság, menedzsment

   

A projekt általános és átfogó céljai

 

 1. Modern természettudományos oktatás feltételrendszerének kialakítása

Természettudományos laboratórium kialakítása

Korszerű laboratóriumi eszközök beszerzése

 2. Természettudományos tárgyak iránti motiváció erősítése

A laboratórium szakszerű működtetését biztosító személyzet alkalmazása

Intézmények közötti kooperáció kialakítása

 3. Szakmai és módszertani megújulás, tehetséggondozás

 

A projekt célcsoportjai

 

Eötvös József Gimnáziumban tanuló diákok

Együttműködési megállapodással bevont partnerintézmények tanulói

Eötvös József Gimnázium természettudományos szaktanárai

Együttműködési megállapodással bevont partnerintézményei természettudományos szaktanárai

 

A tatai Öveges program szakmai tartalma

 

1. Természettudományos laboratórium korszerűsítése, eszközbeszerzés

2. Akadálymentesítés, lift építése

3. Intézmények közötti együttműködés, laborlátogatás, szakmai napok, versenyek, disszeminációs konferencia, egyéb rendezvények

4. Délutáni szakkörök, tehetséggondozások

5. Tananyagfejlesztés - földrajz, biológia, kémia, fizika tárgyakból, 7-12. évfolyamokon szaktanári segédlet és munkafüzet

6. Továbbképzések – laboráns, projektben foglalkoztatott szaktanárok, partnerintézmények szaktanárai számára

7. Kísérletek digitalizálása - 8 hó x 3 kísérlet